Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00008.jpg
kauhasm00008