Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00021.jpg
kauhasm00021