Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00020.jpg
kauhasm00020