Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00042.jpg
kauhasm00042