Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00041.jpg
kauhasm00041