Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00030.jpg
kauhasm00030