Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00023.jpg
kauhasm00023