Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00019.jpg
kauhasm00019