Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00018.jpg
kauhasm00018