Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00016.jpg
kauhasm00016