Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00015.jpg
kauhasm00015