Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00013.jpg
kauhasm00013