Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00011.jpg
kauhasm00011