Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00006.jpg
kauhasm00006