Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00005.jpg
kauhasm00005