Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00004.jpg
kauhasm00004