Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00003.jpg
kauhasm00003