Speedway Sm 7.8 Kauhajoki
kauhasm00002.jpg
kauhasm00002